آخرین اخبار انبار شرکت آروا داشتن توانایی و قدرت برای یک سازمان تنها با انسجام و یکپارچگی میسر است و این مطلب در بخش انبار شرکت آروا کاملا مشهود است.

با توجه به گسترش و رشد روزافزون شرکت آروا در تمامی ابعاد و ترسیم افقی والا برای رسیدن به تامین بازار ابزار درعرصه بین المللی، ایجاد فضایی مناسب جهت نگه داری و توزیع ابزار آلات مورد نیاز است.

هر چند درحال حاضر واحد انبار شرکت آروا با مساحت ۱۲۰۰ متری در بهترین نقطه بازارحسن آباد تهران دایراست اما با تغییرات چشم گیر در حجم فروش چند ماهی است که بدلیل کمبود فضا ضعف هایی مشاهده شد .

بعد از مطرح کردن مشکلات بوجود آمده با هیئت مدیره تصمیم برآن شد با خریداری مکانی صنعتی به مساحت حداقل سه برابر ملک موجود در یکی از شهرک های صنعتی حوالی تهران جهت تسهیل در امر نگه داری وارسال اقدام شود.

در این مکان پیشاپیش مسائلی از قبیل نصب قفسه به صورت مجزا مرتبط با کالای مربوطه، نصب سیستمهای حفاظتی جهت ایجاد امنیت، تجهیز مکان در مقابله با حوادث غیرمترقبه وآتشسوزی مطابق با استانداردهای روز دنیا ونصب شبکه لینک با دفتر مرکزی در حال  طراحی میباشد.

آخرین اخبار انبار شرکت آروا

روند کنونی کار انبار در بخش دریافت و ارسال به این صورت است :

  • دریافت کالای مواد اولیه
  • دریافت کالای محصول تولید شده داخلی
  • دریافت کالای محصول وارداتی
  • ارسال کالای مواد اولیه به واحد تولید
  • ارسال کالا به نمایندگان محترم در سطح و حومه تهران
  • ارسال کالا برای نمایندگان عزیز در شهرستان و خارج از کشور

تمامی مراحل توسط نیروهای زبده و آموزش دیده انجام شده تا رضایت کامل نمایندگان عزیز جلب شود، به عنوان مثال در بخش دریافت کالای مواد اولیه قبل از رسید قطعی، رسید موقت ایجاد شده تا بررسی کامل مامورین کنترل کیفیت انجام شود و پس از تایید نهایی، شمارش مواد با ترازوهای مخصوص و انتقال به محل از پیش تعیین شده جهت نگه داری در مرحله بعدی می باشد.

همچنین در بخش ارسال کالا به واحد تولید، انتقال بر اساس فرمولهای از پیش ساخته شده مرتبط با کالا صورت میگیرد تا دقت و نظم در بهترین شکل ممکن انجام شود.

ایجاد این شبکه منظم درواحد انبار شرکت آروا الگویی از استانداردهای بین المللی بوده وکلیه شرکتها وسازمانهای بزرگ جهان در این بازار رقابتی برای رسیدن به رشد و تعالی چاره ای جز پیاده سازی چنین روشی ندارند.

سرلوحه کار درواحد انبار شرکت آروا سرعت همراه با دقت میباشد .

منتظر اخبار از انبار شرکت آروا باشید .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.