نکات مفید کار با پیستوله رنگ پاش در هنگام کار با این ابزار و در پاشیدن رنگ به صورت چپ به راست این کار را با سرعت یکنواخت در هر رفت و برگشت انجام دهید.

بعد از رسیدن به انتهای محل ماشه را رها کنید در هنگام پاشیدن رنگ حرکت پیستوله باید کاملا موازی با سطح کار باشد، حرکت پیستوله با محور قوس دار باعث می شود رنگ بعد از خشک شدن شکم دهد .

نکات مفید کار با پیستوله رنگ پاش

فاصله پیستوله رنگ پاش تا سطح کار را به صورت مناسب تعیین کنید، اگر فاصله پیستوله نسبت به سطح کار کم باشد باعث بالا رفتن تراکم رنگ و در نهایت شره کردن آن می شود، و برعکس این حالت داشتن فاصله زیاد پیستوله با سطح کار می باشد

در این حالت سطح کار دانه دانه و زبر خواهد شد ، این اتفاق به دلیل برخورد قطرات رنگ با هوا و در نهایت سفت شدن آن ها قبل از نشستن بر روی کار شده و در نهایت باعث زبر شدن آن خواهد شد .

در حالت استاندارد که معمولا برای انواع رنگ که با غلظت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ما بین ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر می باشد

در هر حرکت حدود ۵۰%  از محلی که رنگ آمیزی شده دوباره با حرکت جدید تحت پوشش قرار می گیرد ، علت این اتفاق متفاوت بودن پاشیدگی رنگ از پیستوله رنگ پاش می باشد .

به هنگام رنگ آمیزی باید از طرفی که خودمان ایستاده ایم شروع به پاشش و رنگ آمیزی کنیم ، تا ذرات رنگ به سمتی برود که فاقد رنگ است

اگر برعکس این حالت عمل کنیم رنگ مجددا بر روی قسمت های رنگ شده پاشیده شده و سطح کار را زبر خواهد کرد .

تنظیم درجه حرارت رنگ به هنگام پاشش و همچنین درجه حرارت سطح کار نقش بسیار مهمی در بالا رفتن کیفیت کار ایفا می کند ، حد استاندارد در نظر گرفته شده برای این مورد حدود ۲۲ درجه سانتی گراد برای رنگ و ما بین ۲۲ الی ۳۰ درجه برای قطعه کار توصیه می گردد .

همچنین فشار هوای مورد نیازی که برای پودر کردن رنگ باید رعایت کرد متناسب با جنس و غلظت رنگ تعیین می گردد

فشار هوای کم رنگ را به صورت کامل پودری نمی کند و در نتیجه سطح رنگ چروک بر می دارد فشار هوای زیاد هم باعث عدم یکنواختی پودر کردن رنگ شده و سطح کار را نامنظم خواهد کرد .

در تنظیم فشار هوای پیستوله رنگ پاش باید یک تعادل نسبی ما بین فشار هوا و میزان رنگ تنظیم کرد به طوری که رنگ به صورت منظم و یکنواخت از پیستوله خارج شود .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!