بنزین

مقالات
  • 1396/12/03
  • 0
اره زنجیری چیست ؟ اره زنجیری چیست ابزاری است که متشکل از یک موتور محرک و یک زنجیر تیغ دار که حول ی…