آچار فرانسه

مقالات
  • 1398/11/21
  • 0
مقایسه آچار آلن با آچار ستاره ای ، پیچ آلن پیچی است که یک حفره  شش ضلعی انتها  آن قرار گ…
مقالات آموزشی
  • 1398/11/14
  • 0
آچار فرانسه معرفی آچار ها و کاربردشان آچار فرانسه از نوع آچار های تخت است که دهانه آن توسط یک پیچ …