آچار آلن

مقالات
  • 1398/11/21
  • 0
مقایسه آچار آلن با آچار ستاره ای ، پیچ آلن پیچی است که یک حفره  شش ضلعی انتها  آن قرار گ…