اره زنجیری

مقالات مقالات آموزشی
  • 1397/05/06
  • 0
اره های زنجیری ابزاری هستند که از یک موتور محرک و یک زنجیر تیغ دار که به دور یک ورق فلزی قطور میچر…
مقالات
  • 1396/12/03
  • 0
اره زنجیری چیست ؟ اره زنجیری چیست ابزاری است که متشکل از یک موتور محرک و یک زنجیر تیغ دار که حول ی…