فروشگاه و سیم پیچی قلی نژاد

آدرس و اطلاعات فروشگاه

اطلاعات تماس

آدرس:خیابان امام- شهریار شرقی - جنب حمام عمومی شهر

تلفن:044-34285982