فروشگاه و سیم پیچی شیخی – آزاد شهر

اطلاعات فروشگاه و سیم پیچی شیخی در آزاد شهر

مدیریت

  • مرتضی محمدی شیخی

    مرتضی محمدی شیخی

آدرس و اطلاعات فروشگاه

اطلاعات تماس

آدرس:آزادشهر خیابان شهیدبهشتی فروشگاه و سیم پیچی شیخی

تلفن:01735725874

فکس:9216718659