خدمات فنی اسکندری

خدمات فنی اسکندری

آدرس و اطلاعات فروشگاه

اطلاعات تماس

آدرس:خیابان شهیدان ماهری-مابین باشگاه حجاب و میدان امام حسین- پلاک 56

تلفن:041-37220863

فکس:041-37245565