تیک الکترونیک

آدرس و اطلاعات فروشگاه

اطلاعات تماس

آدرس:شیرازسه راه آستانه - خ حسینی جدید- روبروی ورزشگاه شهید حمزه- تیک الکترونیک

تلفن:09171045318