تعمیرگاه ابزار برقی مطهری

آدرس و اطلاعات فروشگاه

اطلاعات تماس

آدرس:جهرم-خیابان استاد مطهری-نبش کوچه 17-تعمیرگاه ابزرا برقی مطهری

تلفن:071-54442176