ابزار فرید – بومهن

اطلاعات ابزار فرید در بومهن

آدرس و اطلاعات فروشگاه

اطلاعات تماس

آدرس:بومهن-بلوار امام خمینی-فروشگاه ابزار بوش فرید

تلفن:02176233220

فکس:02176222186