استاندارد ایزو در ابزار آلات آروا

استاندارد ایزوی محصولات آروا

شرکت آروا در راستای بهبود کیفیت محصولات و ارائه خدمات کارآمد به مشتریان، اقدام به پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت همراه باگواهینامه های مربوطه از کشور اتریش و تاییده اروپا نموده، همچنین در این راستا مفتخر به دریافت گواهینامه استاندارد اروپا (CE) را جهت صادرات محصولات تولید داخلی خود به کلیه کشورها را کسب نموده است، که این گواهینامه های مذکور به شرح ذیل می باشد:

  1. گواهینامه مدیریت کیفیت عمومی (ISO 9001)​
  2. گواهینامه مدیریت کیفیت رضایتمندی  مشتری (ISO 10002)
  3. گواهینامه مدیریت کیفیت زیست محیطی (ISO 14001)
  4. گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت فردی و شغلی (ISO 18001)
  5. گواهینامه (CE MARK)

بدین ترتیب کلیه محصولات جدید آروا تحت پوشش استانداردهای مذکور به مشتریان عرضه می گردند.