پیش بینی مسابقات جام جهانی

بنر مسابقه پیش بینی

پیش بینی مسابقات جام جهانی روسیه 2018
درصورت پیش بینی درست هر یک از جاهای خالی 3 امتیاز، پیش بینی غلط 1- امتیاز
در صورت پر نکردن جای خالی هیچ امتیازی به شما تعلق نمی گیرد.
در صورتی که بعد از تایم های اعلام شده در مسابقه شرکت کنید هیچ امتیازی به شما تعلق نمی گیرد و فقط تا ساعت 12 شب روزهای اعلام شده فرصت ارسال دارید.

حداکثر زمان پیش بینی مسابقه:
از شماره 1 الی 8 فقط تا تاریخ 97/03/29
از شماره 9 الی 12 فقط تا تاریخ 97/04/12
از شماره 13 الی 14 فقط تا تاریخ 97/04/16
شماره 15 فقط تا تاریخ 97/04/23

به فردی که بتواند علاوه بر پیش بینی مسابقه فینال و تيم قهرمان بیشترین امتیاز را کسب کند، یک دستگاه کارواش 160 بار
نفر دوم یک دستگاه دریل شارژی آروا
نفر سوم یک دستگاه دریل آروا تعلق می گیرد.
توجه: ( در صورتی که چندین نفر هم امتیاز شوند و مسابقه فینال و قهرمان را درست حدس زده باشند به قید قرعه جوایز اهدا میگردد)

 

فوتبال